Scroll Top
%d1%8d%d1%80%d2%af%d2%af%d0%bb-%d0%bc%d1%8d%d0%bd%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b0%d1%85%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b3%d1%8d
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

“Эрүүл мэнд, анагаахын салбарын мэргэжил танилцуулга” хөтөлбөр

“Career DNA-Мэргэжлээ зөв сонгох нь хамгийн өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт юм” уриан дор ахлах ангийн сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгоход чиглүүлэх, карьер төлөвлөлт хийхэд нь шаардлагатай мэдээлэл, бодит туршлагыг харуулах зорилготой төслийн хүрээнд Оюунлаг сургуулийн 10р ангийн сурагчид хамрагдаж 3 салбарын ажлын байртай танилцах аялал хийлээ. “Эрүүл мэнд, анагаахын салбарын мэргэжил танилцуулга” хөтөлбөрын дагуу Монос фарм ХХК-ын байр/үйлдвэр, “Мэдээлэл, технологийн салбарын мэргэжил танилцуулга” хөтөлбөрын дагуу Interactive company, “Барилгын инженер, архитектор, инженерийн мэргэжил танилцуулга” хөтөлбөрийн дагуу Эрэл компаниар аяллаа.

Сэтгэгдэл үлдээх