19th Ave New York, NY 95822, USA

Элсэлт

2023-2024 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуульд элсэх журам

Бэлтгэл ангийн элсэлт

-2018.1.1-ээс ѳмнѳ тѳрсѳн, 6 нас хүрсэн, 2023-2024 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчид хамрагдах боломжтой. Цахим бүртгэл 3 сард явагдах ба хугацаа тодорхой болсон үед дэлгэрэнгүй мэдээлэл тавигдана.

– Цахим бүртгэлийн линк товлогдсон хугацаанд Оюунлаг сургуулийн веб хуудас болон Facebook Page-д тавигдана. Цахим бүртгэлд хамрагдсан сурагчдад бүртгэл амжилттай болсныг баталгаажуулсан цахим шуудан очно. /Хэрэв давхардаж бүртгүүлсэн бол эхний бүртгэл автоматаар устгагдана/

– Цахим бүртгэлд хамрагдсан сурагчид товлогдсон цагийн дагуу Оюунлаг сургууль дээр ирж ярилцлаганд орно. Цахим бүртгэлд хамрагдаж ярилцлаганд орсон сурагчидаас 4 бүлэгт нийт 128 сурагч, Хүлээлгийн жагсаалтын 30 сурагч  сонгогдож, элсэх эрхийн цахим шуудан болон Хүлээлгийн жагсаалтын дугаар илгээгдэнэ. Цахим шууданд Оюунлаг сургуулийн сургалтын албатай уулзах цаг болон, бүрдүүлэх материалын жагсаалт очно./Сургалтын албатай уулзах цагт  ирээгүй тохиолдолд нѳхѳж бүртгэх боломжгүй/

-Хэрэв таньд хүлээлгийн жагсаалтын дугаар очсон бол эхний сонгогдсон 128 сурагчаас элсэлтийн хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй хүүхдийн оронд элсэх эрхийн цахим шуудан жагсаалтын дугаарын дагуу очно.

-Элсэх эрхийн цахим шууданг ѳѳр хүүхдэд шилжүүлэх боломжгүй, зѳвхѳн программд бүртгэлтэй нэр, регистрийн дугаартай хүүхдийг бүртгэнэ.

-Бэлтгэл Ангийн сургалтын төлбөр 800,000 төгрөг./1-р ангийн сургалтын тѳлбѳр 6.500.000 төгрөгийг бэлтгэл ангийн бүртгэлд хамрагдахдаа төлнө./

 

 

I ангид элсэлт авах

Жил бүр I ангид элсэн суралцах сурагчдад зориулсан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулагдаж, элсэх сурагчдыг бүртгэж элсүүлэн авдаг.”Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулагдах хугацаа элсэлтийн мэдээлэл гарах үед тодорхой болно. Жич: Зөвхөн хаврын бэлтгэл ангид суралцсан сурагчид I ангид элсэн орно. 1-р ангийн сургалтын төлбөр 6,500,000 төгрөг. /Бэлтгэл ангид хамрагдсан сурагчдын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн бүртгэл 2023 оны 8-р сард болно./

II-XII ангид элсэлт авах

Оюунлаг сургуулийн II-XII ангийн сурагчид шилжилт хөдөлгөөн хийж сул орон тоо гарсан нөхцөлд тус сургуульд элсэхийг хүсэгчид тухайн хичээлийн жилийн 8 сарын 15-наас 8 сарын 18-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгүүлж математик, англи хэл, монгол хэлний шалгалт өгнө. Шалгалтын огноог жич зарлана. Шалгалтанд тэнцсэн сурагчид Оюунлаг сургуульд элсэн суралцана. 2-12-р ангийн сургалтын төлбөр 6,500,000 төгрөгийг төлнө.