Мэдээ

aba

15 Jun: 2021-2022 оны хичээлийн жилд сурагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх 68 төрлийн дугуйланг II-XII ангийнханд амжилттай хичээллээ.

2021-2022 оны хичээлийн жилд сурагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх 68 төрлийн дугуйланг II-XII ангийнханд амжилттай хичээллээ. Сурагчид маань сурсан мэдсэн…