19th Ave New York, NY 95822, USA

Бэлтгэл ангийн цахим сургалт амжилттай үргэлжилж байна

b5
Оюунлаг сургуулийн шинэхэн бяцхан сурагчдын маань бэлтгэл ангийн цахим сургалт амжилттай үргэлжилж байна.
2021-2022 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн 128 сурагч 9 бүлэгт хуваагдан, 4 сарын 13-наас цахимаар амжилттай хичээллэж байна.
Оюунлаг сургууль нь бэлтгэл ангийн онлайн сургалтыг Монголдоо анх удаа 2020 оны хичээлийн жилд амжилттай зохион явуулсан туршлагатай билээ.
Бэлтгэл ангийн хичээл нь хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэгдэж, нэг стандартын дагуу сурагч бүрийн унших, бичих, сэтгэн бодох, ярих чадваруудыг хөгжүүлж байгаагаараа онцлог юм.
Нийт суралцаж байгаа сурагчдадаа сурлагын өндөр амжилт хүсье

Leave a comment