Scroll Top
%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82-%d1%82%d3%a9%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d2%af%d1%80-%d0%b4%d2%af%d0%bd
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

“ОБСТ” төслийн үр дүн

 Математикийн гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай Оюунлаг бүрэн дунд сургуулиас санаачилан БШУЯ, МУБИС, Шилдэг боловсрол академи, Үгээр урлах эрдэм ТББ, Төслийн удирдлага хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа  Нийгмийн ухааны хичээлийн ангилалд багтах  уншиж судлах хичээлээр  хүүхэд бүрийн бүтээлч чадварыг дэмжин хөгжүүлэх   “ОБСТ” /ОЮУНЛАГИЙН БРЭНД СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ/ төслийг   хэрэгжүүлж эхэллээ.

                                        ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

  Олон улсын жишигт нийцсэн ирээүйд үнэлэгдэх 10 гол чадварт баримжаалсан өөрийн сургуулийн нийгмийн ухааны  брэнд сургалтын технологийг бий болгоход оршино.

                               ТӨСЛИЙН ХҮЛЭЭГДЭХ ҮР ДҮН: 

   1.Сургалтын  талаарх сургуулийн бодлого, зорилт нь тодорхой болж, мэдээлийн технологийн сүүлийн үеийн ололтуудыг  хэрэглэх  замаар   сургалтын орчинг  бүрдүүлнэ.

   2.Хичээл сургалтын технологи нь хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх ур чадварыг нь нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн багшийн  хичээлийн бэлтгэл хангах, сурагчидтайгаа ажиллах, үнэлэх дүгнэх  зэрэг заах арга зүйн шинэчлэлт  явагдаж  оюунлагийн брэнд сургалтын технологийн шинэ хувилбар бий болно.

   3.Сурагчдын мэдээллийг олж авах боловсруулалт хийх, бусдад  ярих, тайлбарлах, нотлох зэрэг илтгэх урлаг, мэтгэлцээний  урлагийн ур чадваруудыг эзэмшүүлэх замаар  хувь хүүхэд бүрийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлж эхэлнэ.

   4.Энэхүү төсөл хэрэгжих явцад төслийн практик хэрэглээнээс суралцах, бага анги, байгалийн ухаан, гадаад хэлний тэнхмийн  багш нарын заах арга зүй, хичээлийн технологид шинэчлэлт өөрчлөлтийг  хийж сургуулийн хэмжээнд мэдээллийн технологийг өдөр тутмын хэрэглээ болгосон сургалтын цахим орчинг бий болгоно.

  Ирээдүй рүү чиглэсэн зөв хандлагатай өөрчлөлт шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн алхах  нь бидний зорилго бөгөөд өөрчлөлт шинэчлэл бүхний манлайд хувийн хэвшлийн байгууллагууд тэргүүлж байдаг бичигдээгүй хууль байдаг билээ. Нөгөө талаас нийгмийн ухааны  хичээлийн өнөөгийн агуулга, арга зүй нь багшийн үйл ажиллагаа голлосон, сургалтын технологи нь цаг үеэсээ хоцорсон нь хувь хүүхдийн бие даан суралцах чадварыг дээшлүүлэхэд учир дутагдалтай үйлчилгээ үзүүлдэг зэрэг  нь “ОБСТ” төслийг хэрэгжүүлэх үндэслэл болж байна. Иймээс төслийг амжилттай хэрэгжүүлж үр дүнд хүргэхийн тулд дараах ажлыг хийж гүцэтгээд байна.Үүнд:

  •  Сургуулийн вэб хуудсыг төгөлдөршүүлэх, багш сурагчийн цахим орчинг улам боловсронгуй болгох, интернетийн  хурдыг нэмэгдүүлж ваярласын цацалтын хүрээг өргөтгөх арга хэмжээг авч  байна.      
  •  Илтгэх урлаг,мэтгэлцээний урлагийн чиглэлээр нэг сарын сургалтыг 8-10-р ангийн сурагчдын дунд явуулж 60 сурагчийг  төгсгөн сертификат олголоо. Эдгээр сурагчид нь сургалтын явцад багийн үйл ажиллагааг дэмжих үндсэн бүрэлдэхүүн болно.
  •   Багш нарт зориулан компьютерийн хэрэглээний программуудын практик сургалтыг зохион байгууллаа.
  •   Багш нарт тусгай сургалтаар  facebook ,twitter,blog-ийн хэрэглээг заалган,и-мэйл хаягийг бүрэн  нээлээ.
  •   Эцэг эхчүүдэд зориулан сургалтын талаар нэгдсэн ойлголтыг 2013-05 сард www.oyunlag.edu.mn  сайтаар болон ангиудын эцэг эхийн хурал дээр мэдээллэв   
  •   Сургалт явуулах орчин бүрдүүлэлт,техник хэрэгслэлийн хангалтын эхний шатыг бүрэн дуусгалаа.     
  •   Нийгмийн ухааны багш нарын хичээлийн бэлтгэл, сургалтын хөтөлбөр, гэрийн даалгаврын өгөгдөл, сурагчдын багийн хамтарсан ажлыг хэрхэн зохион байгуулах, үнэлгээний журмыг хэрхэн мөрдүүлэх зэрэг үйл ажиллагааны нарийвчилсан ажилбаруудыг  7 хоног бүрээр гарган ажлынхаа үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ 

                 Багш хичээлийн үндсэн сэдвийг маш сонирхолтой хэлбэрээр ,асуудал дэвшүүлсэн, бодомжтой, presention хэлбэрээр бэлтгэн зааж, уг сэдвийнхээ үндсэн агуулгыг ойлгуулах  чиглэлээр үндсэн дасгал ажлын тогтолцоо, лабортори ажлыг явуулна. Сурагчдын бие даасан үйл ажиллагааны үндсэн удирдагч, туслагч,чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.

     Дэд сэдвүүдийг баг бүр  сонгосны дараа энэ чиглэлээр мэдээллийг хэрхэн олох, мэдээллээ оюуны зураглал, логик байгууламжаар яаж  боловсруулах, presention хэлбэрээр хэрхэн бэлтгэх,баталгаа нотолгоо баримтуудыг яаж гарган үзүүлэх, бусдад хэл яриа тайлбарлалтаа хэрхэн хийх вэ? зэрэг илтгэх мэтгэлцэх урлагийн элементүүдээ ашиглан хамгаалалт хийнэ. 7-8-р ангид оюуны зураглал хэлбэрээр,9-10-р ангид presention хэлбэрээр,11-р ангид эссэ бичлэг, илтгэх урлагийн чиглэлээр үндсэн сургалтууд явагдана.

БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ 

Түүх, газарзүй, нийгмийн хичээлийг дунд ахлах ангиудад ОБСТ хөтөлбөрийн хүрээнд ямар арга зүйн онцлогтой бэлтгэх, хичээл сургалтыг хөтлөн явуулах үндсэн чиглэл, багуудын даалгаврын бүтэц, үнэлж дүгнэх журмын талаар зөвөлгөө сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ 

   Нэг. Сурагч хөгжлийн сургалтыг 7 хоног бүрийн гурав дахь өдөр 9-р ангиуд, дөрөв дэх өдөр 8-р ангиуд, тав дахь өдөр 10-р ангиуд гэсэн хуваариар хичээллүүлж байна.Энэхүү сургалтаар:

           Манлайлах чадвараа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

           Багаар ажиллах чадвар яагаад хэрэгтэй гэж…

           Зорилгоо хэрхэн тодорхойлох вэ?

           Харилцааны чадварыг хүн бүр эзэмших ёстой зүйл

           Цагаа үр дүнтэйгээр хэрхэн төлөвлөх вэ?

           Хувийн зохион байгуулалтын чадвараа хэрхэн дээшлүүлэх? гэсэн сэдвүүдээр цуврал хичээл, практик ажилбаруудыг Үгээр урлах эрдэм ТББ, Шилдэг боловсрол академиас хамтран зохион байгуулж байна.

     Хоёр.Илтгэх урлаг мэтгэлцээний сургалтаар 2013-05 сард 60 сургагч багш хүүдүүдийг бэлтгэн гаргаж ОБСТ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндсэн тулгуур болж байна. Сурагчдын хүсэлтээр энэхүү хичээлийг дахин явуулж өгөх хүсэлтийн дагуу Уран илтгэх урлаг /реторика/, Парламентийн мэтгэлцээн сургалтуудыг “Үгээр урлах эрдэм” ТББ,” Шилдэг боловсрол академи”-аас хамтран явуулж эхэллээ.

     Гурав.”Компьютер хэрэглээний чадвараа төгөлдөршүүлье” сургалт

Интернетийн орчинд ажиллаж хэрэгтэй мэдээллээ шуурхай олох боломж, facebook, twitter, blog орчинд бусадтай санал бодлоо солилцох, зөвөлгөө авах чиглэлээр

Мicrosoft offise программ дээр ажиллах чадвараа нэмэгдүүлж presention бэлтгэх дадлага сургалтуудын эхний шатыг багш Пагмасүрэн удирдан амжилттай  зохион байгуулж дуусгалаа.

Сэтгэгдэл үлдээх