Scroll Top
%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d1%8d%d0%bb%d0%b7%d2%af%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

Мэдээлэлзүйн сургалт

7-11-р ангийн сурагчдын дунд Power Point ,Potoshop программууд дээр эх бэлтгэл хийх,өөрсдийн согирсон чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх,бусдад өөрийн санаа бодлоо ойлгомжтой байдлаар хүргэх илтгэлийн тэмцээн амжилттай явагдаж өнгөрлөө.Энэхүү тэмцээнд манай сурагчид тун идэвхитай оролцож зарим сэдвүүд үнэхээрийн өндөр төвшинд бэлтгэгдсэн байгааг цохон тэмдэглэж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх