Scroll Top
%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%8d%d0%b6-%d1%8e%d1%83-%d0%b2%d1%8d
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

“Генетик тест”-ийн сорил гэж юу вэ?

“Генетик тест”-ийн сорил гэж юу вэ?

Оюунлаг сургууль нь Генетик тест болон Манлайллын боловсрол үндэсний төвтэй хамтран “STUDENT RESEARCH – OYUNLAG SCHOOL” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.
Уг төслийн хүрээнд эцэг эхчүүдэд зориулсан видео зөвлөмж хичээлийн эхний дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна.

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=7ufC_1thJBA” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=737 videoheight=415 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=vZGM6YYerWg” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=737 videoheight=415 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=Xl9wSv_KbfI” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=737 videoheight=415 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

Сэтгэгдэл үлдээх