Scroll Top

R-STEAM

Манай сургуулийн
1-9-р ангид R-STEAM нь робот
бүтээц өгөгдөлд суурилсан “Шинжлэх ухаан-Технологи-Инженерчлэл-Урлаг дизайн-Математик
тооцоолол” гэсэн бүтэц агуулгаар үзэж судалдаг.Солонгос,Герман улсын сургалт
судалгааны хүрээлэнгүүдээс дунд сургуулийн сургалтанд зориулагдан гарсан эрүүл
аюулгүй, дараах нэр бүхий иж бүрэн хэрэглэгдхүүнийг сургалтанд ашиглаж байна.