Ангиа сонго:
Сурагчийн код:
Нууц үг:
Энэ компьютерт сануулах
Оюунлаг бүрэн дунд сургуулийн сурагчийн систем © 2010 он www.Oyunlag.edu.mn