Scroll Top
oyunlag
2022-2023 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдад зориулсан БЭЛТГЭЛ бүлгийн бүртгэл эхлэхэд бэлэн боллоо.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.oyunlag.edu.mn/admission

Leave a comment