Scroll Top
БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Бэлтгэл ангийн сургалт

OYUNLAG-NEWS-2-300x207

БЭЛТГЭЛ АНГИЙН СУРГАЛТ

2010-2011 оны хичээлийн жилийн 6 настай бэлтгэл ангийн сургалт 2010 оны 04-р сарын 04 – нөөс эхлэн хичээллэж байна. Мөн хоёрдох ээлжийн бэлтгэл ангийн сургалтаа 2010 – 05-02 – ноос хичээллэхэд бэлэн болоод байна. 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогоос шалтгаалан бэлтгэл ангийн сургалтын явцад тоо тоолол, хэмжигдэхүүний хоорондын уялдаа, математикийн энгийн ухагдахууны агуулга бүхий “Арифметик”, сонгоны хичээлийн суурь болох “Оюуны чадамж” хичээл, зураг урлал, үсэглэлийн 1,2-р үеийн агуулга бүхий цагаан толгойн хичээлүүдийг тус тус үзэж судална.

Leave a comment