Монгол улсын хариуцлагатай татвар төлөгч байгууллагаар шалгарлаа

Татварын тайлан, мэдээ хураамж татварыг цаг хугацаанд нь өгч, хорио цээрийн хүндрэлтэй цаг хугацаанд багш ажиллагсдынхаа орон тоог хадгалж, цалин хөлс урамшууллыг нь бодитойгоор олгож ирсэний зэрэгцээ нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж байгаа амжилтуудыг нь үнэлж 2020 оны “Монгол улсын хариуцлагатай татвар төлөгч” 10 байгууллагын нэгээр шалгаруулан өргөмжлөл цомыг олгожээ.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль