Бэлтгэл ангийн сургалт

Бэлтгэл ангийн сургалт

Бэлтгэл ангийг сургалт 4 -1 нээс 5-30 хүртэл 2 ээлжтэйгээр 60 хүүхэд хамрагдаж, амжилттай хичээллэж дууслаа. 45 хоногийн сургалтанд бэлтгэл ангийн сурагчид уншиж, бичиж, бодож сурлаа.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль