“Англи хэлний орчин” аяны тайлан

Англи хэлний стандарт олимпиад 2013 оны 12 сарын 9-10ны өдрүүдэд 4-11 ангийнхны дунд амжилттай  зохион байгуулагдлаа.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль