Scroll Top
1-%d1%80-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d1%8d%d1%86%d1%8d%d0%b3-%d1%8d%d1%85%d1%87%d2%af%d2%af%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%85%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%be
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

1-р улирлын эцэг эхчүүдийн хурал боллоо.

ЭЦЭГ ЭХИЙН ХУРАЛ 

  1. 2013-2014 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл 
  2. Хичээлийн жилийн бүтцэд оруулсан өөрчлөлтийн талаар 
  3. Сурагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварыг үнэлэх үнэлгээний шинэчилсэн журам
  4. Ангийн эцэг эхийн хурал бүр дээр АУБ-ийн төлөвлөгөө зэргийг танилцуулахаас гадна тухайн ангид хичээл заадаг багш нар сурагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн нэгдсэн үнэлгээг гарган эцэг эхчүүдэд танилцуулан II р улиралд ажиллах ажлын чиг үүргээ гаргалаа.

Хурлаар тухайн өгч буй мэдээллийг бодитой, баримттайгаар, баталгаа нотолгоотой presentation хэлбэрээр бэлтгэн хүргэсэн нь эцэг эхчүүдийн сэтгэлд нийцсэн үр дүнтэй ажиллагаа болж өндөрлөлөө. Мөн сурагчдын суралцах чадамж, мэдлэг чадвар эзэмшилтийн хандлагын үнэлгээ болон албан ёсны үнэлгээ, зөвлөмжийг танилцуулсан нь сурагчийн талаарх бодитой мэдээллийг өгч чадлаа. 

Сэтгэгдэл үлдээх