Scroll Top
190800003

Монгол улсын 2019 оны 12-р ангийн төгсөгчдийн ЭЕШ-ын мэдээлэл

2019 оны манай төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж 671.5 оноонд хүрч бүх сурагчид 100% улсын болон гадаадын их дээд сургуульд элсэн суралцахаар боллоо.

Leave a comment