ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРЛАА

Монгол улсын хэмжээнд их, дээд сургуульд элсэгчдийн эзэмшсэн мэдлэгийн ерөнхий чадвар, суралцах түвшинг тогтоох зорилготой 2018 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд улсын 600-аад сургуулийн 40 гаруй мянган сурагчид оролцжээ. Оюунлаг сургуулийн 12-р ангийн төгсөгчид маань математик,монголхэл,англихэл, физик, нийгмийн ухаан,хими,биологи,ур чадвар гэсэн 8 үндсэн багц хичээлээр шалгуулснаас Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж онооныхоо чансааг 672 оноо болгож бүх сурагчид маань 100% гадаад, дотоодын улсын их дээд сургуульд элсэн суралцахаар боллоо.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль