Scroll Top
2024-2025-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b4-1-%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b4-%d1%8d%d0%bb%d1%81%d1%8d%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80-4
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

2024-2025 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн бүртгэл дууслаа.

Бэлтгэл ангийн бүртгэлд хамрагдсан нийт хүүхдүүддээ 2024.03.09, 2023.03.10-ы ѳдѳр болох “Танилцах хичээл”-д нь амжилт хүсье.

Сэтгэгдэл үлдээх