Scroll Top
2024-2025-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b4-1-%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b4-%d1%8d%d0%bb%d1%81%d1%8d%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

2024-2025 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн бүртгэл эхлэхэд бэлэн боллоо.

2024-2025 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн бүртгэл эхлэхэд бэлэн боллоо.
-Бэлтгэл ангийн бүртгэл 2024.2.19-с 2024.03.03-ы ѳдрүүдэд цахимаар явагдана.
-Цахим бүртгэл хүүхдийн мэдээлэл бөглөх, бүртгэлийн хураамж төлөх, 2024.03.09-2023.03.10-ы аль нэг ѳдѳр “Танилцах хичээл”-ийн цаг захиалах гэсэн 3 хэсгийг бѳглѳснѳѳр бүртгэл баталгаажна.
1. Цахим бүртгэлд 2018.01.01-2018.12.31–ы хооронд тѳрсѳн хүүхдүүд хамрагдах ба бүртгүүлэхдээ хүүхдийн мэдээллийг зѳвхѳн кирилл үсгээр алдаагүй зѳв бичиж оруулах. Асран хамгаалагчийн мэдээлэл, утасны дугаар, и-мэйл хаяг зэргийг үнэн зѳв бичих.
2. Бүртгэлийн хураамжийг тѳлсний дараа шалгах товчийг дарснаар асран хамгаалагчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягт цаг захиалгын линк очно /хэрэв inbox-д мэйл ирээгүй бол Spam давхар шалгана уу/. Жич: Бүртгэлийн хураамж 40.000 тѳгрѳг
3. Цаг захиалах линкээр орж 2024.03.09-2024.03.10-ы аль нэг ѳдрийн “ТАНИЛЦАХ ХИЧЭЭЛ”-ийн цагийг сонгоно. Хэрэв давхардаж бүртгүүлсэн бол эхний бүртгэл автоматаар устгагдана.
Бүртгүүлэх линк http://www.oyunlag.edu.mn/admission/admission

Сэтгэгдэл үлдээх