Scroll Top
%d3%a9%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b0%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d0%be%d1%8e%d1%83%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b3-%d1%81%d1%83
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

Өвлийн амралтын хугацаанд Оюунлаг сургууль дээр Гадаад багштай Англи болон Хятад хэлний унших, бичих, сонсох, ярианы чадвар баяжуулах танхимын сургалт хичээллэх гэж байна.

Хамрах хүрээ: 1-11 анги
Хичээллэх хуваарь:
1-р ээлж 1 дүгээр сарын 2-12 хүртэл
2-р ээлж 1 дүгээр сарын 15-26 хүртэл
Анги дүүргэлт: 6 сурагч
Сонирхож буй сурагчид анги удирдсан багшаараа дамжуулан бүртгүүлнэ үү.
Оюунлаг сургуулийн сургалтын алба
This winter holiday Oyunlag school is offering an opportunity to deepen your language skills!
At our “Foreign Language Enrichment sessions” we are offering learning opportunity with our Foreign teachers to advance your English and Chinese:
Reading skill
Writing skill
Listening skill
Speaking skill
Scope of students: Grade 1-11
There are two sessions:
– First session starts from 2-12 January
– Second session starts from 15-26 January
The maximum number of students in one class is 6 students
Please register your interest through the homeroom teacher.
The Oyunlag administration office

Сэтгэгдэл үлдээх