Scroll Top
%d0%b1%d2%af%d0%b3%d0%b4%d1%8d%d1%8d%d1%80%d1%8d%d1%8d-%d1%8d%d0%b5%d0%bb%d0%b4%d1%8d%d0%b3-%d1%8d%d0%b5%d1%80%d1%8d%d0%b3-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d1%86%d0%b3%d0%b0%d0%b0%d1%8f
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

БҮГДЭЭРЭЭ ЭЕЛДЭГ, ЭЕРЭГ БАЙЦГААЯ.

БҮГДЭЭРЭЭ ЭЕЛДЭГ, ЭЕРЭГ БАЙЦГААЯ.
СӨУЗ-ийн чиглүүлэгч багш, гишүүдийн санаачилгаар “Anti-Bullying” сэдвээр хичээл орж, АУБ нар чөлөөт ярилцлага хийж, утга учрыг тайлбарлан таниуллаа.
Энэхүү хичээлээр дээрэлхэлт гэж юу болох, дээрэлхэлтийн төрлүүд, хэрхэн өөрт болон бусдад саад учруулахгүй байх талаар мэдээлэл солилцлоо.

Сэтгэгдэл үлдээх