Scroll Top
2023-2024-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b4-1-%d1%80-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b4-%d1%8d%d0%bb%d1%81%d1%8d%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн бүртгэл эхэллээ.

Доорх холбоосоор бүртгэлд хамрагдана уу.
https://forms.office.com/r/1XkzhFbw7e

Сэтгэгдэл үлдээх