Scroll Top
OYUNLAG-NEWS-2-300x207

2011 оны 12 сарын 14-19 хооронд 7-9 ангийн сурагчдын дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээн амжилттай явагда дүнгээ гаргалаа. Уг тэмцээн нь хоёр шаттай явагдсан бөгөөд

I шатанд:

7-р ангийн АХА тэмцээнд 7a ангийн Чинсанаа

8-р ангийн АХА тэмцээнд 8б ангийн Х. Амартүвшин

9-р ангийн АХА тэмцээнд 9б ангийн Нинжин түрүүллээ.

II шатны тэмцээн нь 7-9 ангийн шалгарсан 32 сурагчдын дунд болсон юм.

I байр 7б ангийн сурагч Эрхэс

II байр 9б ангийн сурагч Амар-Эрдэнэ нар түрүүллээ.

Leave a comment