Сургалтын иж бүрэн үзүүлэнгээр хангагдлаа

Сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх , орчныг сайжруулах зорилгоор проектр 4, дэлгэц 2, математик, геометр, физик, монгол хэл, уранзохиол, хими, биологи,  түүх нийгэм, биеийн тамир, дуу хөгжим зэрэг хичээл тус бүрээр VII -XI ангийн 390 орчим үзүүлэнг шинээр хийж сургалтандаа ашиглаж эхэллээ.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль