Scroll Top
%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d0%b8%d0%b6-%d0%b1%d2%af%d1%80%d1%8d%d0%bd-%d2%af%d0%b7%d2%af%d2%af%d0%bb%d1%8d%d0%bd%d0%b3%d1%8d%d1%8d%d1%80-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Хамгийн их сэтгэгдэлтэй мэдээ

Сургалтын иж бүрэн үзүүлэнгээр хангагдлаа

Сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх , орчныг сайжруулах зорилгоор проектр 4, дэлгэц 2, математик, геометр, физик, монгол хэл, уранзохиол, хими, биологи,  түүх нийгэм, биеийн тамир, дуу хөгжим зэрэг хичээл тус бүрээр VII -XI ангийн 390 орчим үзүүлэнг шинээр хийж сургалтандаа ашиглаж эхэллээ.

Сэтгэгдэл үлдээх