Эрхэмлэх зүйл

ОЮУНЛАГ СУРГУУЛИЙН ХЭТИЙН

ЗОРИЛТ /VISION/ :

Монгол улсын болон Азийн бүс нутгийн хэмжээнд

бүрэн дунд боловсролын үлгэр жишээ түшиц

лаборатори сургууль байх.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО /MISSION/:
Монгол улсын ирээдүйн хөгжилд манлайлан оролцох

Оюунлаг, хүмүүнлэг , чадварлаг , элит иргэдийг

төлөвшүүлэн сургадаг улсын шилдэг сургууль байх.

   УРИА /DEVICE/:
             Аливаа зүйлийг цагт нь хийж сурцгаая!

ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ:
           Оюунлаг мэдлэг боловсрол-Бидний хүч
          Оюунлаг харьцаа ёс зүй-Бидний дадал
            Оюунлаг бүтээлч төрх-Бидний хандлага

 

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль