Scroll Top
БЭЛТГЭЛ АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ 2024-2025 хаагдлаа
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ОЮУНЛАГ СУРГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛ АНГИД ХАМРАГДСАН СУРАГЧИД 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 1-Р АНГИД СУРАЛЦАХ ЭРХТЭЙ БОЛНО.
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага: 2018.01.01-2018.12.31–ы хооронд тѳрсѳн хүүхэд 2024-2025 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1–р ангийн бэлтгэл ангид элсэн суралцах боломжтой.

Бүртгэл хаагдлаа.