Scroll Top

Түгээмэл асуулт хариултууд

Элсэлтийн журам

-2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бүртгэл дууссан.

-2023-2024 оны хичээлийн жилд 1-12-р ангид нэмэлт элсэлт авахгүй.

Холбоо барих дугаар

75755050, 88113096

Хаяг байршил

Хичээлийн 1-р байр: БЗДүүрэг 15-р хороо, 13-р хороолол,43-3, Бөхийн өргөөний зүүн урд Оюунлаг сургууль

Хичээлийн 2-р байр: БЗДүүрэг 18-р хороо, 13-р хороолол,47-1, Бөхийн өргөөний зүүн урд Оюунлаг сургууль

Төлбөр

– Бэлтгэл ангийн сургалтын тѳлбѳр 800.000 тѳгрѳг
– 1-12-р ангийн нэг жилийн сургалтын төлбөр 9,500,000 төгрөг.
– 2-12-р ангид 68 нэр тѳрлийн дугуйлан үнэ тѳлбѳргүй хичээллэнэ.