Scroll Top

2024-2025 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуульд элсэх журам

Preparatory class enrollment

ONE. GENERAL STUFF 

 • 1. БШУЯ-ы сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/200 тоот тушаал “Зургаан настай хүүхдээс аливаа шалгалт, сорил авахгүй байх” тухай чиглэлийг үндэслэн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийг танилцах хичээл, асран хамгаалагч, сургалтын албаны хамтарсан уулзалт ярилцлагын хэлбэрээр зохион байгуулна. 
 • 2. 2018.01.01-2018.12.31-ы хооронд тѳрсѳн хүүхэд 2024-2025 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангийн, бэлтгэл ангид элсэн суралцах боломжтой.

 

TWO. REGISTRATION 

 • 1. 2024 оны 2 сарын 19 – 3 сарын 3-ны ѳдрүүдэд бэлтгэл бүлгийн цахим бүртгэл явагдана. 
 • 2. Цахим бүртгэлийн линк 2024.02.19-д Оюунлаг сургуулийн веб хуудас болон Facebook Page-д тавигдана.
 • 3. Цахим бүртгэлд бүртгүүлэхдээ хүүхдийн мэдээллийг зѳвхѳн крилл үсгээр алдаагүй зѳв бичиж оруулах. 
 • 4. Асран хамгаалагчийн мэдээлэл, утасны дугаар, и-мэйл хаяг зэргийг үнэн зѳв бичих. 
 • 5. Бүртгэлийн явцад бүртгэлийн хураамжийг шилжүүлж тѳлбѳр тѳлѳгдсѳнөөс хойш 10 минутын дотор асран хамгаалагчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягт цаг захиалах холбоос илгээгдэн цаг захиалснаар бүртгэл баталгаажсан мэдээлэл очно. Хэрэв давхардаж бүртгүүлсэн бол эхний бүртгэл автоматаар устгагдана. Жич:Бүртгэлийн хураамж 40.000 тѳгрѳг

THREE. "INTRODUCTORY LESSON"  

 • 1. Цахим бүртгэлд хамрагдсан сурагчид 2024.03.09-10-ы хооронд цаг авч, товлогдсон цагийн дагуу Оюунлаг сургууль дээр ирж танилцах хичээлд сууна.
 • 2. “Танилцах хичээл”-ийг Оюунлаг сургуулийн бага ангийн багш нараас бүрдсэн баг хѳтлѳн явуулж үнэлгээг хөндлөнгийн комисс гаргана. 
 • 3. “Танилцах хичээл”  нийт 80 минут  үргэлжилнэ. 

DѲРѲВ. "MEETING INTERVIEW"  

 • 1. Guardians of registered students will participate in the "Meeting and Interview" with the Education Office.  
 • 2. Сурагч танилцах хичээлд сууж байх үед асран хамгаалагчид сургуультай танилцаж, сургалтын албатай уулзалт ярилцлага хийнэ. 
 • 3. The "meeting interview" will be conducted by a team consisting of the education department of the Intellectual School, and the evaluation will be made by an external commission.

FIVE. ANSWER 

 • 1. “Танилцах хичээл”-д хамрагдсан сурагчдаас 4 бүлэгт нийт 128 сурагч, хүлээлгийн жагсаалтын 20 сурагч  сонгогдож, элсэх эрхийн цахим шуудан болон хүлээлгийн жагсаалтын дугаар илгээгдэнэ.
 • 2. The guardian of students who have received the right to study will receive an e-mail with the time to meet with the Education Office of Oyuunlag School and a list of materials to be collected. / If you do not arrive at the time to meet with the training office, it is not possible to make up the registration/
 • 3. Хэрэв танд хүлээлгийн жагсаалтын мэдээлэл очсон бол эхний сонгогдсон 128 сурагчаас элсэлтийн хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй хүүхдийн оронд элсэх эрхийн цахим шуудан жагсаалтын дугаарын дагуу очно.
 • 4. Элсэх эрхийн цахим шууданг ѳѳр хүүхдэд шилжүүлэх боломжгүй. Зѳвхѳн  программд бүртгэлтэй нэр, регистрийн дугаартай хүүхдийг бүртгэнэ.

SIX. OTHER.

 • 1. Бэлтгэл ангийн сургалт 2024.04.01-2024.05.03-ыг дуустал  5 долоо хоногийн туршид танхимаар хичээллэнэ.. Хичээллэх цагийн хуваарь ажлын ѳдрүүдэд 14:00-17:00 цаг.
 • 2. When you come to the school to register, you will get textbooks and notebooks that will be used for training in the preparatory class.
 • 3. Бэлтгэл ангийн сургалтын төлбөр 1.200,000 төгрөг. /1-р ангийн сургалтын тѳлбѳр  9,500,000 төгрөгийг бэлтгэл ангийн бүртгэлд хамрагдахдаа төлнө.Бэлтгэл ангид хамрагдсан сурагчид 2024-2025 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах эрхийн бичгээ гардан авна.  Жич: Зөвхөн хаврын бэлтгэл ангид суралцсан сурагчид 1-р ангид элсэн орно.
 • 4. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Оюунлаг сургуулийн 75755050, 88113096, 8811307 сургалтын албаны утсаар холбогдон мэдээлэл авах боломжтой.

 

TRAINING DEPARTMENT OF INTELLECTUAL SCHOOL OF GENERAL EDUCATION 

Admission to class I

Жил бүр I ангид элсэн суралцах сурагчдад зориулсан Бэлтгэл ангийн сургалт зохион байгуулагдаж, амжилттай суралцсан сурагчид I ангид элсэн орно. 1-р ангийн сургалтын төлбөр 9,500,000 төгрөг.

 

 

Admission to classes II-XII

2024-2025 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 2-12-р ангид нэмэлт элсэлт авахгүй.