Scroll Top
2022-2023-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%8d%d0%bb%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bb-%d0%b1%d2%af%d0%bb%d0%b3%d0%b8
Recently added news
Most popular news

2022-2023 оны хичээлийн жилийн БЭЛТГЭЛ бүлгийн бүртгэл эхлэхэд бэлэн боллоо

2022-2023 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдад зориулсан БЭЛТГЭЛ бүлгийн бүртгэл эхлэхэд бэлэн боллоо.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.oyunlag.edu.mn/admission

Leave a comment