Scroll Top
%d1%85%d2%af%d2%af%d1%85%d1%8d%d0%b4-%d1%85%d3%a9%d0%b3%d0%b6%d2%af%d2%af%d0%bb%d1%8d%d1%85-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d0%b0%d0%b9
Recently added news
Most popular news

Хүүхэд хөгжүүлэх дугуйлангуудын тайлан-2011

СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТАЙЛАН

2010-2011 оны хичээлийн жилд хүүхэд хөгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах дугуйлангийн сургалтууд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү дугуйлангийн сургалтаар юу сурч мэдсэнээ тайлагнах зорилгоор эцэг эхчүүддээ 2010-04-23 -ны өдөр тайлан тоглолтоо тавилаа. Тус сургуулийн  11 дугуйланд нийт 170 орчим хүүхэд хичээллэхээс гадна дугуйлангийн цахим сургалтанд бүх сурагчид хамрагдан боломжийг бүрдүүлж өглөө. Үүнд: Хятад хэл, морин хуур, орчин үеийн бүжиг, ардын бүжиг, жү-до бөх, бие хамгаалах урлаг, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар, даралтат хөгжим, бишгүүр хөгжим.

Дугуйлангийн цахим сургалт:

Дугуйлангийн сургалтын тайлан тоглолт:

1. ЖҮ-ДО БӨХ

2. МОРИН ХУУР

3. АРДЫН БҮЖГИЙН ДУГУЙЛАН

4. ОРЧИН ҮЕИЙН БҮЖГИЙН ДУГУЙЛАН

5. Шатрын дугуйлан

6.БИЕ ХАМГААЛАХ УРЛАГ

 

7. ДАРАЛТАТ БОЛОН БИШГҮҮР ХӨГЖМИЙН ДУГУЙЛАН

8. САГСАН БӨМБӨГ БОЛОН ГАР БӨМБӨГ

Leave a comment