Scroll Top
%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%b3%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d1%8d%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%88-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd
Recently added news
Most popular news

A day's work for teachers of the Department of Social Sciences

2020-2021 оны хичээлийн жилд 2020 оны 11 сарын 11-ээс сургалтын үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжсэнтэй холбогдуулан Оюунлаг сургуулийн багш нарын нэг өдрийн ажлын үйл явцыг тэнхим бүрээр та бүхэнд цувралаар танилцуулж байна.

Энэ удаад Нийгмийн ухааны тэнхимийн багш нарын нэг өдрийн ажилтай танилцацгаая.

Leave a comment