Scroll Top
%d1%86%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d1%86%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d1%8b%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba-%d0%b8%d0%bb%d0%b3%d1%8d%d1%8d%d0%b3%d0%b4%d0%bb%d1%8d%d1%8d
Recently added news
Most popular news

The link for the online interview has been sent

2021-2022 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн цахим ярилцлагын Zoom аппликэйшны линк, цаг баталгаажилтын имэйл таны захиалсан цагийн дагуу имэйлээр илгээгдлээ.

Хэрэв Inbox хэсэгт ирээгүй бол SPAM эсвэл Junk имэйл хэсгийг шалгана уу.

Та захиалсан цагтаа Zoom аппликэйшны линкээр нэвтэрч ярилцлагадаа орно уу.

Та Zoom аппликэйшны линкээр орохдоо “Your Name” хэсэгт сурагчийн регистрийн дугаарыг бичиж нэвтэрнэ./ Хэрэв та Zoom app ѳмнѳ нь ѳѳр нэрээр нэвтэрсэн бол Sign Out хийгээд буцаж хүүхдийн регистрийн дугаарыг Your Name хэсэгт бичиж нэвтэрнэ/
Хэрэв танд имэйл хаягаар Zoom аппликэйшны холбогдох холбоос ирээгүй тохиолдолд 75755050 дугаарт 5-1 , 5-2 дотуур утсаар IT-н албатай холбогдож лавлана уу.
Ярилцлагад эцэг эхийн аль нэг нь хүүхэдтэй хамт оролцоно.

 

 

Leave a comment