Scroll Top
%d0%be%d1%8e%d1%83%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%bd-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82-7
Recently added news
Most popular news

INTELLECTUALS INTRODUCING THEIR EDUCATIONAL CONTENTS – 7

ЦУВРАЛ-7: ОЮУНЛАГ сургуулиас хот орон нутгийн сургууль багш нарын хүсэлтээр 4000 гаруй хичээл сургалтын контентуудаасаа толилуулж байна. Уг хичээлүүд нь задгай файлаараа лайваар явагдаж сурагчид хэзээ ч сэргээн үзэх боломжтойгоор бэлтгэгдэн архивлагддаг.
 


Leave a comment