Scroll Top
%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d1%85%d0%b8%d1%87%d1%8d%d1%8d%d0%bb%d0%bb%d1%8d%d1%85-%d2%af
Recently added news
Most popular news

Хичээл сургалт танхимаар хичээллэх үед даган мөрдөх зөвлөмж

Оюунлаг сургуулийн хичээл сургалт танхимаар хичээллэх шийдвэр гарсан үед эцэг эх ба сурагчид, багш нар дараах зөвлөмжийг даган мөрдөхийг зөвлөж байна.

Leave a comment