Scroll Top
BZD 18th district, UB city, Mongolia

Хичээл сургалт танхимаар хичээллэх үед даган мөрдөх зөвлөмж

covid nuur

Оюунлаг сургуулийн хичээл сургалт танхимаар хичээллэх шийдвэр гарсан үед эцэг эх ба сурагчид, багш нар дараах зөвлөмжийг даган мөрдөхийг зөвлөж байна.

Leave a comment