Scroll Top
8522
Recently added news
Most popular news

“ЭХ ТҮҮХЭЭРЭЭ БАХАРХЪЯ” АЯН

Монгол үндэстний оршин тогтнох оюун санааны тулгын гурван чулуу болсон эх хэл, эх түүх, соёл ёс заншлыг сурагчдад таниулах, монгол хүн бүр эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж бичиж, эх түүхээ сайн мэдэж ойлгодог, соёл ёс заншлаа цаг үргэлж дагаж мөрддөг байх нь монгол үндэстэн урт удаан оршин тогтнох үндэс гэдгийг ойлуулах зорилго дор зохиогдож буй “Эх түүхээрээ бахархъя” долоо хоногийн аяныг III-XII ангийн сурагчдын дунд зарлаж байна.

Leave a comment