Scroll Top
hh
Recently added news
Most popular news

ОЮУНЛАГ СУРГУУЛИЙНХАА БАГШ НАРТАА БАЯРЛАЛАА

Оюунлаг сургуулийн багш нар 2-р сарын 7-оос 4-р сарын 1-н хүртэлх хугацаанд сурагчдадаа зориулан Математик, Монгол хэл, Хүн-Орчин, Англи хэл, Физик, Мэдээллийн технологи, Хими, Биологи, Түүх зэрэг 506 теле хичээл, түүнтэй холбогдох даалгавруудыг бэлтгэн хүргүүлж байна. Онцгой байдлын үед өөрсдийн мэдлэг, ур чадвар, сэтгэл зүрхээ зориулан нэгэн зорилгын төлөө нэгдэн нягтарч, зааж буй хичээлээ үр өгөөжтэй, орчин үеийн мэргэжлийн програм хангамжийн өндөр түвшинд бэлтгэн хүргүүлж байгаа багш нарынхаа хамт олонд баярлалаа.

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

Багш нарын бэлтгэн хүргүүлж байгаа зарим хичээлүүдийг толилуулъя

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/UWm2vq1xRwE” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]
11-р анги Геометр


[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/FqmLzWenwYw” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

5-р анги Математик


[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/bAEfaSuLPNg” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

6-р анги Мэдээллийн технологи


[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/iy14lfgnCS8″ lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

2-р анги Англи хэл


[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/pD6AQ6NFs_A” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

8-р анги Физик


[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/embed/dnV-HLwDv9Q” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=839 videoheight=472 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://oyunlag.edu.mn/new/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

2-р анги Монгол хэл

Leave a comment