Scroll Top
%d0%b1%d1%8d%d0%bb%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bb-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82-2
Recently added news
Most popular news

Бэлтгэл ангийн сургалт

Бэлтгэл ангийн сургалт

Бэлтгэл ангийг сургалт 4 -1 нээс 5-30 хүртэл 2 ээлжтэйгээр 60 хүүхэд хамрагдаж, амжилттай хичээллэж дууслаа. 45 хоногийн сургалтанд бэлтгэл ангийн сурагчид уншиж, бичиж, бодож сурлаа.

Leave a comment