Scroll Top
Recently added news
Most popular news

1-11-р ангийн “Эцэг эхийн хурал”

1-11-р ангийн “Эцэг эхийн хурал”

1-11-р ангийн “Эцэг эхийн хурал”-д та бүхнийг урьж байна. Хурал дараах хуваарийн дагуу явагдана.

Энэхүү хурлаар сургуулийн сургалтын бодлого чиглэл, дотоод журам, гар утасны хэрэглээ зэрэг танилцуулагдахаас гадна сурагчдын хувийн зан чанар, төлөв байдал хандлагын талаар эцэг эхүүдтэй санал бодлоо солилцон хамтран ажиллах чиглэлээ тодруулах болно.

Leave a comment