Scroll Top
BZD 18th district, UB city, Mongolia

Химийн олимиадад амжилттай оролцов

1

Улаанбаатар хотын химийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулиудын намрын бага сорилго уралдаанд 9,11-р ангийн сурагчид оролцож мэдлэг чадвараа сорилоо.Энэ уралдаанд 9-р ангийн сурагч П.Бэлгүтэй 2-р байр эзэлж мөнгөн
медаль өргөмжлөл,9-р ангийн сурагч Д.Энхцэцэг,Б.Хулан нар эхний 10-т,10-р ангийн сурагч М.Азжаргал,Б.Уянга,Б.Мөнхбаяр нар анги өгсөн амжилттай оролцлоо.

Leave a comment