Scroll Top
%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%bd-%d0%b4%d2%af%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%bb
Recently added news
Most popular news

The results of the training quality test have been released

ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД ЕБС-ЫН ТӨГСӨГЧДӨӨС ХӨНДЛӨНГИЙН ШАЛГАЛТ АВЛАА Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар,дүүргийн Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтэс, дүүргүүдийн Боловсролын Хэлтсийн хамтарсан төвшин тогтоох шалгалтыг нийслэлийн бүх сургуулиудын 5 ба 9,11-р ангиудын сурагчдаас 2010 оны 4 сарын 27-нд авлаа. Энэ шалгалт нь математик монгол хэлний хичээлээр авсан бөгөөд манай сургуулийн сурагчид: Ерөнхий дундаж амжилт 99.65% чанар 92.85% оноогоор тэргүүллээ.

Математик Монгол хэл Ерөнхий дүн
Амжилт Чанар Амжилт Чанар Амжилт Чанар
5-р ангиуд 100% 87.4% 98.6% 92.6% 99.3% 90%
9-р ангиуд 100% 100% 100% 91.4% 100% 95.7%

5 ба 9-р ангийн хичээл сургалтын чанарыг ийм өндөр төвшинд зааж сургасан багш нартаа сургуулийн захиргааны ажлын өндөр амжилт хүсч баяр хүргэе.Сургууль боловсролын байгууллагын гол зорилго бол сургалтын чанарын асуудал гэдэгт бид үргэлж итгэдэг үүний төлөө ч манай багш нарын хамт олон зүтгэсээр байгаагийн нэгэн илрэл билээ.

Leave a comment