Scroll Top
BZD 18th district, UB city, Mongolia

Мэдээлэлзүйн сургалт

OYUNLAG NEWS

7-11-р ангийн сурагчдын дунд Power Point ,Potoshop программууд дээр эх бэлтгэл хийх,өөрсдийн согирсон чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх,бусдад өөрийн санаа бодлоо ойлгомжтой байдлаар хүргэх илтгэлийн тэмцээн амжилттай явагдаж өнгөрлөө.Энэхүү тэмцээнд манай сурагчид тун идэвхитай оролцож зарим сэдвүүд үнэхээрийн өндөр төвшинд бэлтгэгдсэн байгааг цохон тэмдэглэж байна.

Leave a comment