Scroll Top
%d0%b0%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%b4%d0%b0%d1%81%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b3-%d1%85%d0%b8%d0%b9%d0%b6-%d1%8d%d1%85%d1%8d%d0%bb%d0%bb%d1%8d%d1%8d
Recently added news
Most popular news

Алжаал тайлах дасгалыг хийж эхэллээ

Оюунлаг сургуулийн 1-12-р ангийн сурагчид завсарлагааны цагаар хөгжмийн аянд, алжаал тайлах дасгалыг тогтмол хийж хэвшлээ. Дуу хөгжмийн багш Б.Бөхбат, У.Баярцэнгэл нар сурагчдын нас сэтгэхүй, онцлогт тохирсон дасгалыг бүтээлчээр хийлгэж байна.

Эрүүл биед саруул ухаан оршино

Leave a comment