Scroll Top
%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%be%d0%b3%d1%86%d0%be%d0%bb
Recently added news
Most popular news

3-DAY VACATION AT THE INTERNATIONAL CHILDREN'S FRIENDSHIP COMPLEX.

Ковид цар тахлын улмаас болж хүүхдүүд маань сүүлийн хэдэн жил хүүхдийн зусланд амарч чадаагүй билээ. Харин энэ хичээлийн жилд Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал Цогцолбор 45 жилийн ойгоо угтан их засвар хийж, амрагч хүүхдүүдээ хүлээж авахад бэлэн болсныг дуулгахад таатай байна. Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал Цогцолборын ѳвлийн байрны их засвар хийгдсэний хамгийн эхний ээлж буюу 2023.05.01-2023.05.04-ий өдрүүдэд манай сургуулийн VIII-XI ангийн сурагчид анги хамт олноороо 3 хоног амрахаар боллоо.
Амрагч хүүхдүүд цагаан хорхой, шээсний шинжилгээг харьяа дүүргийн эмнэлэг болон хувийн лабораториудад өгч болно. Шинжилгээний хариуг анги удирдсан багшдаа өгнө.
3 хоногийн амралтын төлбөр 157.000 төгрөгийг Худалдаа Хѳгжлийн Банкны 457077380 Оюунлаг сургууль дансанд, Гүйлгээний утга анги, овог, нэр, сурагчийн ID бичиж шилжүүлнэ.
OFFICE OF EDUCATION OF THE INTELLECTUAL SCHOOL

Leave a comment