Scroll Top
%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8b%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bf-20-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d1%8d%d0%b3%d1%8d%d1%8d%d1%80-%d0%be
Recently added news
Most popular news

“МОНГОЛ УЛСЫН ТОП-20” сургуулийн нэгээр Оюунлаг сургууль шалгарлаа.

“МОНГОЛ УЛСЫН ТОП-20”

сургуулийн нэгээр Оюунлаг сургууль шалгарлаа.

 

Боловсролын хүрээлэн, УМХЕГ, Боловсролын үнэлгээний төв, Бага дунд боловсролын менежментийн зөвлөл, Бага дунд боловсролын сургуулиудын холбооноос хамтран 2 жилд нэг удаа улсын хэмжээний 770 гаруй ЕБС-иас “Шилдэг менежменттэй ТОП-20” сургуулийн шалгаруулалтанд 18 аймаг 8 дүүргээс шалгаруулалтыг хийж 20 сургуулийг эцсийн шатанд үлдээжээ.

Эдгээр сургуулийг 10 гол шалгуур 30 үзүүлэлтээр дүгнэсэн байна. Тухайлбал: сургалтын бодлогын төлөвлөлт, үр дүн, сурах орчны аюулгүй тохилог орчин, ЭЕШ-ын үзүүлэлт, багшлахболовсон хүчний чадамж, сурагчдын авьяас билгийг нээх,  дэмжих чиглэлийн ажил түүний үр дүн, хамрах сургалт гэх мэт үзүүлэлтийг авч үзжээ.

Нийслэлийн Баянзүрх Дүүргийн математик гадаад хэл, мэдээлэл зүйн гүнзгийрүүлсэн сургалттай Оюунлаг бүрэн дунд сургууль маань Шилдэг менежменттэй ТОП-20 сургуулийн нэгээр шалгарлаа.

Leave a comment