Scroll Top
11597
Recently added news
Most popular news

Kарьер хөгжлийн төв

Оюунлаг сургуулийн карьер хөгжлийн төв нь ахлах болон төгсөх ангийн сурагчдадаа хичээл сонголт, мэргэжил сонголтын зөвлөгөө өгөхөөс гадна гадаад, дотоодын их дээд сургуульд бэлтгэх, өргөдөл гаргах, өөрийн үзэл бодлоо зөвөөр илэрхийлж эсээ бичих, хэрхэн амжилттай суралцах талаар болон юу бэлтгэх, виз хэрхэн мэдүүлэх гэх мэт бүтээлч ажлуудыг явуулдаг билээ. Ахлах ангийн сурагчид маань зөвлөгөө авахад манай төвийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.

Leave a comment