admin

2

10 May: “ONE PIECE”-ИЙН ЭРЭЛД… 

Сурагчдын математик сэтгэлгээг олон талаас нь хөгжүүлэх, хурдтай, цэгцтэй зөв сэтгэж, багаар болон бие даан ажиллах чадварыг хөгжүүлэх зорилго дор…