1 (Demo)
admin
27 (Demo)
09030003

21 Mar: Шилдэг төгсөгчид тодорлоо

2009-2010 оны хичээлийн жилд 9-р ангийг сурлагын “А” үнэлгээтэй төгөсч хот дүүргийн математик,химийн хичээлүүдийн олимпиадуудаас удаа дараа медальт байруудад шалгарсан…