19th Ave New York, NY 95822, USA

“3D” ГРАФИК ДИЗАЙН, “AR&VR” ТЕХНОЛОГИ

Орчин цаг үеийн боловсролын салбарт гарч буй олон улсын  мэдээллийн техник технологи, программ хангамж бүхий хэрэглээний сургалтын УХААЛАГ  орчинг бүрдүүлж байна.Энэ нь  мэдээллийн технологийн эрин үеийн хүүхэд багачуудын эрэлт хэрэгцээг хангах сургалтын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэхэд Мэдээллийн технологийн ололт амжилтыг сургалтанд ашигласнаар хүүхдүүд маань сурах сонирхолтой байгаагаа мэдэрч,илүү сайн сурч, илүү сайн санаж, мэдлэгээ бодит амьдралд илүү сайн ашигладаг. Эцэст нь хэлэхэд технологи нь боловсролыг илүү ухаалаг, илүү үр дүнтэй болгож, суралцагчдын хэрэгцээг илүү хангаж өгдөг. Оюунлаг сургууль нь -бага ангийн Хүн орчин,Хүн байгаль хичээлийн сургалтанд AR технологийг -дунд ахлах ангийн хими,биологи,физик,газарзүй,түүхийн хичээл сургалтандаа AR&VR технологийг – “3D”принтер,график дизайны  сургалтыг дунд,ахлах ангид үндсэн хөтөлбөрөөр орж байна.