Автобусны үйлчилгээ

Мэдэгдэл

Коронавирусын цар тахлын хорио цээрийн онцгой шалтгаанаас үүдэн сурагчдын нийтийн автобусны үйлчилгээг 2020-2021 оны хичээлийн жилд зогсоосон болохыг мэдэгдье.

 

Оюунлаг сургууль нь сурагчдын автобусны үйлчилгээг 2017 оноос нэтврүүлж эхэлсэн бөгөөд нийт 5 чиглэлд сурагчдыг тээвэрлэж байна.

Автобусны 1-р чиглэл
Жолоочын утас: 96004602

Автобусны 2-р чиглэл
Жолоочын утас: 80500177

Автобусны 3-р чиглэл
Жолоочын утас: 99802112

Автобусны 4-р чиглэл
Жолоочын утас: 96505000

Автобусны 5-р чиглэл
Жолоочын утас: 89525422

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль