Scroll Top

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн аппликэйшнүүд

Оюунлаг сургууль нь 2015 оноос эхлэн “SMART SCHOOL INNOVATION” төслийг хэрэгжүүлснээр  өөрийн үндсэн өргөн багтаамж бүхий сервир,өндөр хурдны интернет,сургалтын хичээл контентын иж бүрэн сан,анги танхим,лабортори бүрд цахим сургалтын технологи сүлжээгээр иж бүрэн тоноглогдсон билээ. Мөн ухаалаг Oyunlag 3.0 үндсэн платформ, Албан ёсны эрх бүхий OFFICE 365 A3 лиценз, эцэг эх, сурагчид, багш нарт зориулсан Oyunlag school,Oyunlag student aппликейшнууд, хичээл сургалтын олон нэр төрлийн албан ёсны эрх бүхий  программ хангамжаар хангагджээ.

MicrosoftTeams-image (7)
MicrosoftTeams-image (8)
MicrosoftTeams-image (9)
MicrosoftTeams-image (10)
MicrosoftTeams-image (11)
MicrosoftTeams-image (12)
MicrosoftTeams-image (13)
MicrosoftTeams-image (14)

Previous
Next

Аппликэйшн

office

Microsoft Office 365


Дэлгэрэнгүй

1200x630wa

Oyunlag School


Апп татах

oyunlag student

Oyunlag Student


Апп татах

startup.png

Oyunlag Platform 3.0


Нүүр